Quantumfysio


Anima sana in corpore sana

Frank Meijer fysio-manueel therapeut

Hallo, ik ben Frank Meijer.

Het is mijn ambitie om u als fysiotherapeut gespecialiseerd in Manuele therapie en

revalidatie training te helpen uw gezondheid te optimaliseren.

Ik doe dit vanuit een brede visie op gezondheid, waarbij lichaam en geest de aandacht krijgen.